درباره انجمن اعضای انجمن اخبار بین الملل فیلم عکس
     

آمار
آمار جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سکه خرید Buy فروش Sell
  Soybean oil, US, fob Gulf 795 795
  Soybean oil, Brazil, fob 0 707
  Soybean oil, Argentina, fob 0 692
  Sunoil, Arg., fob 0 725
1 Sunoil, fob Black Sea 0 720
1 Palm oil RBD, Mal, fob 2 2

 

ماهنامه آفتابگردان

تشکیل کمیته هایی برای حل مشکلات اصناف با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت

تشکیل کمیته هایی برای حل مشکلات اصناف با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت

در جلسه عصر امروز با نمایندگان اتحادیه های صنفی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا 4 کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مشکلات پیش روی بازاریان و اصناف تشکیل شود و تمامی واحدهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی از مرحله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار بگیرند.

عضو شورای ملی زیتون کشور اعلام کرد؛

عضو شورای ملی زیتون کشور اعلام کرد؛

افزایش ۲ برابری سرانه مصرف روغن زیتون

دسترسی سریع

آئین نامه و بخشنامه ها
مجوزات ترخیص
اطلاعات تماس
آدرس :خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان خیابان 14 پلاگ 4
تلفن :  9-88980916 - 4-88984601
فکس : 88970113 - 88984605
نشانی الکترونیکی: info@ivoia.com