Wednesday، 22 February 2017
faaren
خانه > اخبار > اولین فصلنامه دنیای روغن نباتی منتشر شد
0-5377

اولین فصلنامه دنیای روغن نباتی منتشر شد

اولین فصلنامه داخلی دنیای روغن نباتی (گذشته، حال، آینده) منتشر شد.

بنا به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، این فصلنامه در جهت دسترسی به آمار و اطلاعاتی شامل وضعیت انواع روغن خام  و قیمت ها در بازارهای جهانی و همچنین وضعیت دانه، روغن خام و تصفیه شده در بازار داخلی منتشر شده است.

در ادامه این گزارش هدف از انتشار این فصلنامه را دسترسی به آمار و اطلاعات از سوی دستگاه های دولتی و کارخانجات بخش خصوصی و شفافیت و به حداقل رساندن رانت های اطلاعاتی دانسته، که با ارائه اینگونه گزارشات و آمارها و اطلاعات به موقعه شرایط برابر و مناسبی را در جهت حوزه کسب و کار در این صنعت بیشتر فراهم خواهد ساخت.

بنابراین انجمن صنفی صنایع روغن نباتی بر آن شد تا هر سه ماه گزارش آماری و تحلیلی را از وضعیت تولید، توزیع، صادرات، واردات، بازارهای داخلی و خارجی و قیمت های جهانی را بصورت یک فصلنامه در اختیار خوانندگان خود قرار دهد.

QR code

همچنین ببینید

Oil palm derived biodiesel in test tubes and BIOFUEL word.

تولید بیودیزل در کشورهای آرژانتین و سنگاپور افزایش یافته است

بنا به گزارش امور بین الملل انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، آمارها حاکی از …