خانه > اخبار > اولین فصلنامه دنیای روغن نباتی منتشر شد
0-5376

اولین فصلنامه دنیای روغن نباتی منتشر شد

اولین فصلنامه داخلی دنیای روغن نباتی (گذشته، حال، آینده) به صاحب امتیازی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی منتشر شد.

بنا به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، این فصلنامه در جهت دسترسی به آمار و اطلاعاتی شامل وضعیت انواع روغن خام  و قیمت ها در بازارهای جهانی و همچنین وضعیت دانه، روغن خام و تصفیه شده در بازار داخلی منتشر شده است.

در ادامه این گزارش هدف از انتشار این فصلنامه را دسترسی به آمار و اطلاعات از سوی دستگاه های دولتی و کارخانجات بخش خصوصی و شفافیت و به حداقل رساندن رانت های اطلاعاتی دانسته، که با ارائه اینگونه گزارشات و آمارها و اطلاعات به موقعه شرایط برابر و مناسبی را در جهت حوزه کسب و کار در این صنعت بیشتر فراهم خواهد ساخت.

بنابراین انجمن صنفی صنایع روغن نباتی بر آن شد تا هر سه ماه گزارش آماری و تحلیلی را از وضعیت تولید، توزیع، صادرات، واردات، بازارهای داخلی و خارجی و قیمت های جهانی را بصورت یک فصلنامه در اختیار خوانندگان خود قرار دهد.

QR code

همچنین ببینید

0-5558

دانش فنی تولید رقم کتول بذر سویا به بخش خصوصی واگذار شد

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: چهل و چهارمین قرارداد واگذاری رقم بذر …