النینو و شرایط روغن پالم در مالزی

النینو  و شرایط روغن پالم در مالزی

النینو  و شرایط روغن پالم در مالزی بنا به گزارش واحد بین الملل انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به نقل از اویل ورد به نظر می رسد از ژانویه تا سپتامبر 2016 تولید جهانی روغن پالم با 0.3 میلیون تن کاهش نسبت به سال گذشته همراه گردد.