گزارش FEDIOL درباره پرونده‌های مشکوک روغن آفتابگردان اوکراین

گزارش FEDIOL درباره پرونده‌های مشکوک روغن آفتابگردان اوکراین

در 30 اکتبر 2015 اعلام نمود که در چند مورد از محموله های روغن آفتابگردان ارسال شده از اوکراین به کشورهای این اتحادیه نوعی تداخل روغن حاصل از چربی مرغ مشاهده شده است.