مقررات جدید در طول زنجیره کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد

مقررات جدید در طول زنجیره کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد

پس از مذاکرات موفقیت آمیز بین پارلمان اروپا و کشورهای عضو شورا، مقررات جدید کنترل رسمی در ماه مارس ۲۰۱۷ به تصویب رسید. در این راستا، افزایش و تقویت سیستم اتحادیه اروپا به عنوان یک مرجع بین المللی برای ایجاد قوانین یکپارچه کل زنجیره کشاورزی، مواد غذایی در نظر گرفته شده است. به گزارش ایانا از وبسایت یوروپا، قوانین هماهنگ اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بین بردن و یا کاهش سطح خطر برای انسان، حیوانات و گیاهان، در طول زنجیره کشاورزی، مواد غذایی است. کنترل رسمی، با اجرای درست قوانین توسط مراجع ذی صلاح در کشورهای عضو انجام می شود. قوانین جدید تغییرات اساسی در سیستم فعلی را به دنبال داشته است. یک چارچوب واحد برای همه کنترل های رسمی را در طول زنجیره کشاورزی، مواد غذایی فراهم می کند. به طوری که از سنگینی بار کارهای اداری کاسته شده، فرآیندها کارآمد تر و و کنترل ها تقویت می شود. مصرف کنندگان از شفافیت بیشتر در مورد نحوه کنترل برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی و استانداردهای بالا برای سلامت محصول سلامت و رفاه حیوان (دام)برای جلوگیری از تقلب بهره مند شوند. حال برای روشن شدن موضوع ، یک سری پرسش و پاسخ در این باره انجام شده، که از نظرتان می گذرد: ۱) کنترل رسمی (official controls ) چیست و چرا به آن نیاز است؟ کنترل رسمی که توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می شود به منظور بررسی کسب و کار ، مطابق با قوانین زنجیره کشاورزی، مواد غذایی است. این قوانین ایمنی و کیفیت مواد غذایی و خوراک، سلامت گیاه، سلامت و رفاه حیوان را پوشش می دهد. همچنین محصولات زنجیره کشاورزی، مواد غذایی را که از کشورهای ثالث وارد اتحادیه اروپا می شوند، نیز در بردارد. مقررات قبلی، که در سال ۲۰۰۴، پذیرفته شد، با قوانین کنترل های اداری ادغام شده بود. کنترل قوانین و مقررات جدید رسمی OCR) Official Controls Regulation) ، توسط کمیسیون در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد شده، بیشتر بر روی ارائه قوانین کنترل قوانین مبتنی بر ریسک جامع در طول زنجیره کشاورزی، مواد غذایی است. این قوانین اجازه می دهد مقررات سفت و محکم، به همراه یک سیستم یکپارچه براساس فناوری اطلاعات(IT (این اجازه را خواهد داد تا مقامات رویکرد مدرن تری را برای ردیابی شیوه های تجارت به کار ببرند. ۲) قوانین جدید چه مواردی را تغییر داده است؟ قوانین جدید توسعه دامنه مقررات پیشین است، به ویژه این که قوانین بهداشتی محصولات گیاهی و حیوانی را پوشش می دهد. این درحالی است که مقررات و قوانین خاص برای مناطق مختلف را تحت پوشش دارد؛ به عنوان مثال، بهداشت دام و رفاه حیوانات. قوانین جدید همچنین این اجازه را به کمیسیون برای تنظیم الزامات کنترل در راستای اجرای نیازهای خاص می دهد. یکی از نمونه های مهم ایجاد کنترل در جاهایی است که خظر ریسک بالا است. عوامل در تمام مراحل تولید، فرآوری و توزیع مسئول رسیدگی به موارد حیوانات، گیاهان، مواد غذایی، خوراک، کالا، مواد، تجهیزات با توجه به قوانین جدید هستند. با استفاده از این رویکرد خطراتی که مربوط به یک محصول یا فرآیند همچون تقلب، عدم بهداشت، ایمنی، رفاه حیوانات و یا موارد مرتبط با محیط زیست در نظر گرفته می شود. قوانین جدید نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی بیشتر از سوی مقامات عضو دارد، کسانی که موظف به انتشار گزارش سالیانه هستند. چراکه قوانین شفاف برای محاسبه هزینه، کنترل رسمی را تضمین خواهد کرد و کشورهای عضو می توانند بودجه مناسب را برای خدمات در نظربگیرند تا باعث جلوگیری از هزینه های بیشتر توسط عوامل می شود. ۳) آیا کنترل رسمی، محصولات زنجیره کشاورزی، مواد غذایی کشورهای ثالث را هم پوشش می دهد؟ بله. مجموعه ای مشترک از قوانین به منظور کنترل حیوانات ، محصولات با منشاء حیوانی، گیاهان و دیگر محصولات و کالاها با ریسک خطر سلامتی، ایمنی، رفاه حیوانات و یا در بعضی از موارد محیط زیست انجام می شود که از طریق ایستگاه کنترل مرزی Border Control Posts (BCPs) انجام می شود. برای کنترل ریسک خطر، و مدیریت داده ها و اطلاعات در راستای کنترل منابع خطر ،یک سیستم کامپیوتری مدرن وجود دارد. BCPS باید الزامات مشترک برای اطمینان از کنترل های رسمی کارآمد و موثر داشته باشد. که در این راستا Common Health Entry Document (CHED) برای محموله های کشورهای ثالث معرفی شده است. ۴) آیا قوانین جدید، محصولات خریداری به شیوه آنلاین ( 'تجارت الکترونیک') را پوشش می دهد؟ بله. قانون غذایی برای مواد غذایی که از طریق اینترنت فروخته می شود، هم اعمال می شود. چراکه تجارت الکترونیک باید بخشی از کنترل های رسمی باشد. ۵) آیا قوانین جدید از تقلب مواد غذایی جلوگیری می کند؟ بله. چراکه تقلب اعتماد مصرف کنندگان را تضعیف می کند، به رقابت آسیب می زند و ایمنی مواد غذایی را به خطر می اندازد. از این رو، نیاز قوانین جدید برای انجام منظم کنترل رسمی برای تشخیص اعمال متقلبانه یا فریبنده وجود دارد. این شامل بررسی و مطابقت با استانداردهای بازاریابی برای محصولات کشاورزی است. همچنین نیاز است تا مجازات های مالی برای تقلب با درصدی از حجم معاملات که توسط اپراتور های جعلی انجام شده، اعمال شود. علاوه بر این، مراکز مرجع اتحادیه اروپا برای صحت و یکپارچگی زنجیره کشاورزی، مواد غذایی ایجاد می شود. به طوری که آنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اطلاعات به روز و فنی قابل اعتماد و یافته های تحقیقاتی هستند که به عملکرد موثر کنترل کمک می کند. ۶) چگونه قوانین جدید به رفاه حیوانات رسیدگی می کند؟ مقررات نیاز دارد تا مراکز مرجع اتحادیه اروپا برای رفاه حیوانات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جهت کنترل رسمی انجام مطالعات علمی و فنی، برگزاری دوره های آموزش و انتشار یافته های پژوهشی و اطلاعات در نوآوری های فنی همکاری کنند. مراکز مرجع اتحادیه اروپا همچنین به ارایه تخصص های علمی و فنی درباره روش های ارزیابی و بهبود رفاه حیوانات اقدام خواهند کرد. می توان از مقررات مربوط به کنترل رسمی در قوانین رفاه حیوانات به حمل و نقل، کشتار و کشاورزی اشاره کرد که اجازه می دهد تا با تصویب قانون کمیسیون برای پاسخگویی به نیازهای خاص رفاه حیوانات، اقدام شود که مقدمه ای برای در نظر گرفتن شاخص رفاه حیوانات، است. ۷) آیا با اجرای قانون جدید، همکاری و کمک های بین کشورهای اتحادیه اروپا افزایش می یابد؟ بله. قوانین و مقررات جدید ، قوانین همکاری و اداری را بین کشورهای اتحادیه اروپا برای تضمین اجرای مرزی قوانین زنجیره کشاورزی، مواد غذایی ، تقویت و روشن کرده است. کشورهای عضو موظف به تبادل اطلاعات بین مقامات ذی صلاح و دیگر مقامات مجری مانند دادستان عمومی در موارد عدم رعایت قانون، هستند. این امکان را می دهد تا پیگیری سریع تر و کارآمد تر از عدم رعایت قوانین در سراسر مرزها ایجاد شود. علاوه بر این، سیستم مدیریت یکپارچه کنترل رسمی (Integrated Management System for Official Controls (IMSOC) ، با تمام سیستم های کامپیوتری موجود (و آینده) برای اطمینان از استفاده بهینه از داده ها، کاهش بار بر روی کسب و کار و مجریان ملی و سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو ادغام می شود . ۸) چه زمانی قوانین جدید اعمال می شود؟ مقررات جدید کنترل رسمی ۲۰ روز پس از انتشار آن اجرا می شود. قوانین به تدریج و مرحله به مرحله به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و صنعت داده می شود. (مترجم: این قانون با توجه به تاریخ انتشار آن یعنی هفدهم مارس، از هفتم آوریل به اجرا گذاشته شده است) ترجمه: فرحناز سپهری


پیوست ها

کد: 50011270

زمان انتشار: یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 05:28 ق.ظ

تعداد نمایش: 105

آخرین شماره ماهنامه آفتابگردان

آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان-کوچه 14- پلاک 4

تلفن: 02188737614

فاکس: 02188754615

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران بوده و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است | کپی‌رایت © 2008- 2017.