خانه > بایگانی برچسب‌ها: خرگوش

بایگانی برچسب‌ها: خرگوش

اثر چربی های مختلف تصلب شرایین در خرگوش ها

Print

بنا به گزارش واحد تحقیقات و فنی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، هدف این مطالعه بررسی اثرات مصرف چربی بر پیشرفت بیماری تصلب شرایین در خرگوش ها بود که نتایج آن در اکتبر 2015 در نشریه Nutrition Reaserch منتشر شد. در این پژوهش 40 خرگوش نیوزیلندی را به 5 گروه تقسیم نمودند. در رژیم غذایی گروه اول چربی وجود …

ادامه »