خانه > بایگانی برچسب‌ها: غیر اشباع

بایگانی برچسب‌ها: غیر اشباع

نور مرئی موجب پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع در شبکیه چشم می گردد

0-166

براساس مقاله منتشر شده در نشریه Food chemistry در سال 2015 پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع (UFA) در شبکیه چشم موجب آسیب رساندن به سلول های بینایی و شبکه عصبی شبکیه چشم می گردد در این پژوهش آسیب های وارد شده به اسیدهای چرب غیر اشباع شبکیه چشم در اثر نور مرئی در مدل آزمایشگاهی شبیه سازی شد پس از اینکه …

ادامه »