Tuesday، 25 July 2017
faaren
خانه > بایگانی برچسب‌ها: کشاورزان آرژانتینی

بایگانی برچسب‌ها: کشاورزان آرژانتینی

رویترز:کشاورزان آرژانتینی از شرکت آمریکایی تولید کننده محصول تراریخته شکایت کردند

0-100

تعداد زیادی از کشاورزان آرژانتینی از شرکت آمریکایی مونسترا به دلیل سوء استفاده از موقعیت و شهرت خود در بازار برای عرضه محصول سویای تراریخته انتقاد کردند. به گفته آنها، این شرکت آمریکایی محصول جدید تراریخته (دست‌کاری شده ژنتیکی) که نسل دوم این محصول است را با اعمال نفوذ صادر می‌کردند. به گفته آنها، سویای تراریخته تولید مونسترا از نسل …

ادامه »